Fonduri structurale blog

Activitatea de comert exterior, asa cum este ea reflectata in Balanta de plati externe in cadrul Contului curent, cuprinde operatiunile de export /import de bunuri si servicii (transport, turism, alte servicii sau, intr-un termen consacrat, comertul invizibil).
Daca comertul cu marfuri este bine individualizat, cel cu servicii are o structura complexa, in plina schimbare. Aici sunt cuprinse:
– transporturile internationale si activitatile conexe;
– turismul international;
– schimbul de licente, inventii, marci, cunostinte tehnico-stiintifice;
– asigurari si reasigurari;
– servicii bancare si financiare;
– servicii diplomatice, culturale, de educatie etc. In mod distinct sunt precizate serviciile pentru comertul cu marfuri, cum ar fi transportul, expeditia, asigurarea, depozitarea, publicitate, reprezentare comerciala si service, facilitati bancare etc.
Activitatea de pregatire si de realizare a comertului exterior beneficiaza de serviciile pietelor internationale financiare si de credit, uneori si de procedurile din cadrul proiectelor cu finantare din fonduri structurale, con-tractand credite in valuta, scontand titluri de credit sau asigurandu-si bunurile exportate si creditele.
Astfel, bancile comerciale acorda credite in valuta pentru finantarea fabricatiei bunurilor destinate exportului (aprovizionarea cu materii prime, materiale, subansamble, combustibil etc. din import), operatiunea 1.
Tot aceste banci acorda credite pentru exportul de produse, pe perioada de decontare, avand la baza documentele care atesta livrarea marfurilor la export. Beneficiari ai acestor credite sunt firmele producatoare si firmele de intermediere a operatiunilor de export (vezi operatiunea 2).
Creditele respective se acorda in moneda nationala, dar si in valuta, pentru importul de completare si pentru cheltuielile in valuta pe parcursul extern al operatiunii de export. Termenul de acordare este de pana la 12 luni, cu exceptia creditelor pentru imobilizari in produse cu ciclul lung de fabricatie.
Activitatea de import este beneficiara principala a creditelor in valuta contractate pe piata creditului bancar (operatiunea 3).
Furnizoare a sumelor necesare platii internationale sunt bancile comerciale, sumele primite prin creditul in valuta completand mijloacele de plata procurate de importator pe piata valutara.
Acest credit comercial genereaza titluri de credit de tipul cambiei, biletului la ordin etc. (vezi capitolul 7), titluri care pot intra, inainte de scadenta, in operatiuni de scontare la banci sau institutii specializate (operatiunea 5). Importatorul, in cazul unor produse costisitoare si de indelungata folosire, apeleaza la contractul de leasing. Intregul proces de realizare a comertului exterior si de creditare beneficiaza de efectul asigurator al activitatii unor institutii specializate (Societati de asigurare si reasigurare, Eximbank) sau al activitatii guvernului, prin acordurile internationale comerciale si de plati semnate, prin serviciile reprezentantelor comerciale si diplomatice din strainatate, prin fondurile puse la dispozitia Bancii de Export Import a Romaniei pentru operatiunile de garantare si asigurare a exportului romanesc si a creditelor pentru comert exterior (operatiunea 6).

Author :
Print