Fonduri structurale blog

Orice investitie in context international este insotita de strategii severe de reducere sau eliminare a riscurilor. Gama riscurilor care ameninta o investitie straina este foarte larga. Ea cuprinde riscuri economice, fiscale, monetare, sociale, politice, naturale.

Pentru fiecare categorie de risc, investitorul solicita garantii din partea partenerului si a tarii sale. Aceste garantii vizeaza:

– asigurarea ca obiectivele construite nu vor fi nationalizate, expropriate sau rechizitionate;

– asigurarea unor despagubiri reale in cazurile in care, din motive exceptionale, se face un transfer de proprietate;

– asigurarea posibilitatii de transfer in strainatate a dividendelor, a sumelor rezultate din vanzarea de actiuni si din lichidarea investitiei;

– asigurarea unui regim fiscal care sa prevada facilitati in primii ani de functionare si pe parcurs;

– existenta unui regim juridic clar si ferm, cu prevederi care sunt in concordanta cu dreptul international etc.

La randul sau, tara primitoare va trebui sa se asigure in privinta situatiei financiare a investitorului, a functionarii obiectivului pentru o perioada care sa fie mai mare decat perioada de scutire de impozite, a dorintei investitorului de a reinvesti in tara respectiva o parte din profit, a respectarii angajamentelor care pot sa aduca avantajele economice, financiare, sociale promise.

Toate aceste strategii vor face obiectul legislatiei privind regimul investitiilor straine (pentru Romania, Legea nr. 35/1991, lege modificata prin nenumarate ordonante ale Guvernului, in prezent neexistand, insa, un cadru legislativ in acest domeniu) si al contractelor si acordurilor de plati incheiate la nivel de state si de agenti economici.

Realizarea obiectivelor de investitii in strainatate pune probleme financiare deosebit de complexe. In primul rand, este necesar sa se stabileasca structura aportului investitorului strain.

In conformitate cu Legea nr. 35/1991, aportul investitorului strain in Romania poate consta in:

– capital in valuta liber convertibila

– masini, utilaje, mijloace de transport, subansambluri, piese de schimb si alte bunuri servicii, drepturi de proprietate industriala si intelectuala: brevete, licente, know-how, marci de fabrica si de comert, dreptul de autor, traducator, editor, cunostinte si metode de organizare si conducere;

– venituri si profituri din activitati realizate in Romania, precum si bunuri si valori dobandite in conditiile legii, dupa plata impozitelor si taxelor prevazute de lege

Din structura aportului investitorului strain, doar ultima componenta precizeaza si sursa de finantare; in cazul celorlalte componente se impune precizarea surselor din care partenerul strain isi poate procura valuta si bunurile pe care urmeaza a le ingloba in capitalul social al obiectivului construit.

In practica internationala, sursele de finantare a investitiilor facute in strainatate sunt reprezentate de:

– rezultatele financiare ale firmei investitoare;

– resursele unor banci care pot acorda credite pe termen mediu si lung;

– resursele pietei de capital mobilizabile prin plasamentul de actiuni si obligatiuni;

– fonduri guvernamentale;

– fonduri structurale nerambursabile;

– fonduri individuale etc.

Author :
Print